Oksbøl & Omegns Kunstforening


Formand: Hanne Wolf Schwarz, Oksbøl, (schwarzwolf@familie.tele.dk) 2247.6868

Næstformand & Kreativt Værksted: Anne Bille Frandsen, Grærup, (annebille1965@gmail.com) 2759.2227

Sekretær: Lone Moesgaard, Oksbøl, (lm@blaahuk.dk) 5153.9390

Kasserer: Gert Ravn, Oksbøl, (gert-ravn@mail.dk) 7527.1915

Designer: Karen Eskesen, Vrøgum, (KKNE@mail.dk) 5150.2569

Pæd. vejleder: Hanne Lauridsen, Billum, (h.lau@live.dk) 2963.5787

Revisor: Inge Aasted, Oksbøl, 2572.8577